A T A
Avukatlık & Danışmanlık
Online Danışma

Faaliyet Alanlarımız

Vergi Hukuku

Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilafların çözülmesi; vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçlarına ilişkin hukuki destek sağlanması, uzlaşma işlemlerinin yapılması ve yargı süreçlerinde temsil faaliyetleri.

Alacak Ve Tazminat Hukuku

Alacak, tazminat, menfi tespit, istirdat, haksız fiilden doğan tazminat davaları, kusursuz sorumluluktan doğan davalarda temsil faaliyetleri.

İhale Hukuku

İhale ve sözleşme süreçlerinde gerçek ve tüzel kişilerin hak kaybını önleyici tedbirlerin alınması için hukuki çözümler, idareye şikâyet, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet ve yargı süreçlerinde temsil faaliyetleri

İdare Hukuku

İdari davalar, tam yargı davaları, memurların özlük haklarına dair davalar, vergi davalarında temsil faaliyetleri.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş akdinden doğan davalarda işçi veya işveren tarafın temsili, işe iade ve tazminat davaları, şirketler için iş sözleşmelerinin hazırlanması, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunun İş mahkemelerinde temsil faaliyetleri.

Şirketler Hukuku

Şirket kuruluş ve birleşmeleri, şube açılışları, tür değişikliği ve esas (ana) sözleşme hazırlanması faaliyetleri

Ceza Hukuku

Suç duyurusunda bulunma, savunma, sorgu, ifade verme, gözaltı, tutuklama işlemlerinde hukuki destek sağlanması.

İcra Ve İflas Hukuku

Alacakların tahsili, haciz, iflas işlemleri, ilgili mevzuattan doğan davalarda temsil faaliyetleri.

Hukuki Danışmanlık

Tüzel ve özel şahısların ihtiyacı olan her türlü sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve düzenlenmesi, ihtilafların çözümü, davalarda temsil faaliyetleri.

Hakkımızda

 2009 yılında faaliyete başlayan ATA Avukatlık ve Danışmanlık büromuz; müvekkillerimize verilecek hukuki yardımda öncelikle hak kaybına uğramamaları için tarafsız olmak gerektiğini düşünmekte ve aksi davranışın müvekkile yarar değil zarar vereceği kanısındadır. Bu bakımdan öncelikle kanunlar ve hukuk çerçevesinde başvurabilecekleri yolların neler olduğunu müvekkillerimize açıkça anlatmayı ilke olarak kabul etmektedir.

   Ayrıca; büromuz avukatlığın sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğunu düşünmekte ve müvekkillerimize, gelecekte oluşabilecek sorunlardan koruma amacıyla yapacakları sözleşme ve anlaşmalarda da hukuki yardımda bulunmaktadır. Sözleşmelerin hazırlanması ve görüşmeler aşamasında müvekkillerimize verdiğimiz bu hukuki destek ile önceden tahmin edemeyecekleri hukuki sorunlar konusunda kendilerini uyarmaktadır. Günümüzün teknolojik gelişmelerini de yakından takip eden büromuz, yargı sürecinin yavaşlığını müvekkillerine yansıtmamak amacıyla hukuki uyuşmazlıkların çözümünü en kısa zaman dilimine indirmeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda; kuruluş aşamasından bu yana sair sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere profesyonel düzeyde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Adres: HM Commerce Center, İvedik OSB No:63/8, Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 231 22 66      Faks: 0312 231 72 22       E-posta: iletisim@ataavukatlik.com

Ekibimiz

Av. Alper Tunga AYDIN

Kurucu Avukat

Av. Alptekin AYDIN

Avukat

Av. Yasemin AYDIN

Avukat

İletişim

ADRES: HM Commerce Center, İvedik OSB No:63/8, Yenimahalle/ANKARA

TELEFON:            FAKS:        

0312 231 22 66    0312 231 72 22 

E-Mail:

iletisim@ataavukatlik.com